پروژه های ما

نمونه کار کانال سازی مشاهده پروژه ...

نمونه کار کانال سازی کارخانه آرین سینا ساری

نمونه کار کانال سازی کولر بیمارستان مشاهده پروژه ...

نمونه کار کانال سازی در بیمارستان پزشکی هسته ای بعثت

مشاهده پروژه ...

نمونه کار کانال سازی در واحد صنعتی سپهر استیل

نیازمند نیروی متخصص در زمینه ساخت و نصب کانال می باشیم . در صورت تمایل با شماره تلفن 09122126676 تماس حاصل فرمایید.