بلاگ

عکس دهم

اندازه گیری مقدار جریان هوا در کانال سازی

تا اینجا مقالات وب سایت کانال سازی نیکوکار به بررسی فشار استاتیک (SP)   فشار سرعتی (VP) سرعت هوا (FPM) و مقدار هوا (CFM) پرداخته اند. مقالات آینده به بررسی نحوه اندازه گیری این کمیت ها در کانال و خروجی های آن می پردازد. در این مقاله اطلاعات لازم زیر برای اندازه گیری جریان هوا ارایه نمی شود. اندازه گیری دقیق جریان هوا به اطلاعات و مطالب دیگری که بیش از یک فصل حجم دارد نیازمند است.

تعیین CFM در کانال ، انشعابات و خروجی ، یکی از قسمت های اصلی TAB (آزمون ، تنظیم و متعادل سازی) است. همچنین برای تکنسین IAQ (کیفیت هوای داخلی) ضرروری است زیرا مشکلات IAQ اغلب به گردش هوا در محیط تهویه مطبوع مربوط می شود. نصاب سیستم تهویه مطبوع باید اندازه گیری جریان هوا را بلد باشد تا بتواند در مورد مشکلات با مهندسان و تکنیسین ها بحث کند.

مقدار جریان هوا در کانال سازی (CFM) مستقیما اندازه گیری نمی شود. بلکه توسط سایر اندازه گیری ها و محاسبات به دست می آید.

 • VP را اندازه بگیرید (فشار سرعتی)
 • VP را به سرعت تبدیل کرده و میانگین بگیرید
 • با استفاده از معادله سرعت * مساحت = CFM مقدار CFM را بیابید

بیشتر تجهیزات اندازه گیری فشار هوا حداقل فشار سرعتی (VP) را به سرعت (V) تبدیل می کنند. بعضی از تجهیزات الکترونیکی از شما ابعاد را می گیرند و به صورت خودکار CFM را می یابند.

تعیین جریان هوا در کانال

وسایلی که جریان هوا در کانال را اندازه می گیرند از دو قسمت تشکیل می شوند:

 • یک ابزار حسگر (مانند لوله پیتو)
 • یک ابزار آشکارساز(مانند مانومتر)

ابزار حسگر فشار جریان هوا را می سنجد( فشار سرعتی یا فشار استاتیک). ابزار آشکار ساز، سیگنالی از ابزار حسگر می گیرد و آن را به مقدار آنالوگ یا دیجیتال تبدیل می کند.( مقدار آنالوگ شامل یک مقیاس و نشانگر می شود، مانند عقربه و شماره. اما مقدار دیجیتال بر حسب اعداد می باشد.)

لوله پیتو

لوله پیتو رایج ترین ابزار حسگر برای اندازه گیری فشار سرعتی است. این وسیله در واقع شامل دولوله می شود، که یکی درون دیگری قرار دارد. لوله طوری وارد کانال می شود که نوک آن به سمت جریان هوا باشد:

 • فشار کل توسط سوراخ نوک لوله حس می شود.
 • فشار استاتیک توسط سوراخ های دور بیرون لوله حس می شود.

لوله پیتو دو خروجی دارد که به آن دهانه می گویند. یکی فشار کلی (tp) را اندازه می گیرد و دیگری فشار استاتیک (SP)  را. اگر فشار استاتیک از فشار کل کم شود، فشار سرعتی (VP)  است. (این نتیجه بر مبنای معادله SP + VP = TP نوشته می شود)

مانومتر

از مانومتر معمولا به عنوان ابزار نمایشگر استفاده می شود که به دو خروجی لوله پیتو متصل می شود:

خروجی فشار کلی و فشار استاتیک. مانومتر SP را از TP کم می کند و نتیجه یعنی VP  را نشان می دهد.

مانومتر شیب دار معمولا برای کارهای خیلی دقیق یا تنظیم سایر مانومترها به کار می رود.

مانومتر الکترونیکی امکان خواندن دیجیتالی فشار سرعتی و فشار استاتیک را می دهد. انواع مختلفی از آن وجود دارد. اما همه آن ها از لوله پیتو برای اندازه گیری فشار استاتیک استفاده می کنند.

یک مانومتر الکترونیکی رایانه ای کوچک است و می توان آن را برای انجام عملیات مختلف برنامه ریزی کرد. معمولا این وسیله VP را به سرعت (FPM) تبدیل می کند و میانگین این سرعت ها را می گیرد.

اندازه گیری Magnehelic

اندازه گیرهای مگنه هلیک هم می توانند برای خواندن فشارهای سرعتی به کار روند. آن ها از ترفند های خاصی برای اندازه گیری فشار استاتیک استفاده می کنند.

مگنه هلیک نامی تجاری است، اما آنقدر استفاده وسیعی دارد که تبدیل به واژه ای عمومی شده است. این ابزار اغلب اختلاف فشار را اندازه می گیرند.این وسایل حسگرهایی دارند که در نقاط مشخص سیستم جابجایی هوا قرار گرفته و اختلاف فشار استاتیک را نشان می دهند. مثلا فشار استاتیک حسگرهای یک اندازه گیر مگنه هلیک در دو طرف یک مجموعه از فیلتر قرار می گیرند.

سپس اختلاف فشار بین دو نقطه معین می شود. این نوع خواندن اختلاف فشار معلوم می کند که چه زمانی باید فیلترها را عوض کرد.

معمولا برای اندازه گیری فشار سرعتی در کانال هایی که سرعت هوا کمتر از 4000 FPM است از اندازه گیر مگنه هلیک استفاده نمی شود.

نصب جایگاه لوله پیتو

چون جریان هوا در کانال آشفته است و سرعت غیر یکنواخت می باشد، اندازه گیری فشار سرعتی در یک نقطه بیانگر سرعت در کل کانال نیست. بنابراین در یک مقطع خاص از کانال ، در چندین نقطه اندازه گیری انجام شده و سپس نتایج به سرعت بر حسب FPM تبدیل می شوند.در نهایت میانگین این سرعت ها در نظر گرفته می شود. محل فرایند خواندن یا قرائت ها را تقاطعات لوله پیتو می گویند.

باید یک روش نظام مند برای یافتن این نقاط موجود باشد. سطح مقطع انتخاب شده باید جایی باش که سرعت هوا یکنواخت تر باشد. بنابراین باید حتی الامکان از بادزن و اتصالات دورتر باشد. این مکان باید حداقل 7.5 برابر قطر کانال بعد و 2.5 برابر قطر کانال قبل از هرگونه آشفتگی جریان به خاطر وجود یک اتصال باشد.

کانال مربعی

برای یک کانال مربعی (یا هر کانال مستطیلی) سطح مقطع کانال به مربع های 6 * 6 فرضی تقسیم می شود. تعداد مربع ها به اندازه کانال بستگی دارد. قانون کلی این است که تعداد مربع ها نباید کمتر از 16 و بیشتر از 64 تا باشد. جزییات مربوط به مربع ها در کتاب دیگری توضیح داده می شود.

یک لوله پیتو در مرکز هر مربع قرار می گیرد. نقاط مشخص برای قرار گیری لوله پیتو سوراخ می شود.

این سوراخ ها ممکن است در کنار یا پایین کانال باشد. لوله های پیتو در اندازه های مختلف موجود هستند تا برای هر کانال استفاده شوند.

هر کدام از فشارهای سرعتی (VP)  به سرعت (FPM) تبدیل می شوند. سپس میانگین آنها گرفته می شود تا (FPM) کانال در یک مقطع به دست آید.(میانگین VP ها را نمی توان گرفت ، چون VP تابع مربع سرعت). اگر فقط یک مقدار VP موجود باشد، باز هم سرعت (FPM) را به یکی از دو روش زیر می توان یافت:

 • برای تبدیل VP به سرعت (FPM) از جدول استفاده کنید
 • از معادله زیر برای تبدیل VP به سرعت استفاده کنید.

وقتی سرعت به دست آمده مقدار جریان هوا (CFM) از معادله سرعت * مساحت = CFM به دست می آید. اگر وسیله شما این را به طور خودکار انجام نمی دهد، می توانید برای تعیین CFM از ماشین حساب خود استفاده کنید.

مکان یابی برای کانال دایره ای

برای یک تقاطعات کانال دایره ای 20 نقطه ای ، سطح مقطع کانال به D دایره هم مرکز مطابق شکل تقسیم می شود. این دو گروه نقاط باید باهم زاویه 90 درجه داشته باشند.

شکل نشان می دهد که این نقاط چگونه شماره گذاری می شوند. نقاط 1 تا 10 محل قرارگیری لوله پیتو در کانال هستند. نقاط 11 تا 20 مربوط به سوراخ دیگر در کانال می شوند.

این نقاط تقاطعات با ضرب کردن قطر کانال در ضریب های شکل به دست می آیند. این کار فاصله نقاط از دیواره کانال را برای قرار گیری لوله پیتو می دهد. مثلا برای کانال با قطر 10 ، نقاط 1 و 11 ، ¼ از سوراخ کانال فاصله دارند:

 • 10*0.026=0.26 که بیانگر حدود ¼ فاصله از سوراخ داخل کانال است.نقاط 10 و 20 به مقدار 9 ¾ از سوراخ فاصله دارند:
 • 10*0.974=9.74 که بیانگر حدود 9 ¾ فاصله از سوراخ داخل کانال است. بقیه مراحل مانند کانال مربعی است.

تعیین جریان هوا در خروجی ها

در خروجی ها (دریچه ها ، دیفیوزرها) نمی توان از لوله پیتو برای تعیین CFM استفاده کرد. زیرا کانال و در نتیجه فشار استاتیک وجود ندارد.

ابزار خواندن مستقیم

در سابق برای تعیین سرعت در خروجی های از ابزار خواندن مستقیم استفاده می شد.البته اندازه گیری دقیق با این وسایل مشکل است. جریان هوا آشفته است ، به صورت های مختلف پخش می شود و گاهی اوقات توسط ریل ها یا مخروط های دیفیوزر مسیرش بند می آید. باد سنج دارای پره ی گردان و سرعت سنج، اندازه گیری را با دقت کمی انجام می دهند چون جریان هوا آشفته و نامنظم است. اگر دمپرهای پشت خروجی کمی بسته باشند، دقت اندازه گیری کمتر هم می شود. از سرعت سنج نمی توان برای دریچه ها استفاده کرد.

برای تعیین CFM با این وسایل ، مقدار زیادی عملیات ریاضی لازم است. این کار وقت گیر است و احتمال بروز اشتباه زیاد است.

هود جریانی

هودهای جریانی روش دقیق برای اندازه گیری جریان هوا هستند. یک هود جریانی که به آن هود گیرنده هم می گویند، از یک هود که محکم روی ورودی یا خروجی بسته می شود و یک اندازه گیر که بیانگر CFM است تشکیل می شود. هود روی یک مکان مسطح دور خروجی قرار می گیرد. برای حصول نتیجه صحیح زمان کمی لازم است.

وقتی که هود جریانی روی یک دیفیوز قرار می گیرد، ایجاد فشار برگشتی می کند، که فشاری اضافی است که از طرف خروجی بر جریان هوا وارد می شود.فشار برگشتی می تواند موجب ایجاد خطای بزرگ در نتیجه CFM گردد.

هودهای جدیدتر دیجیتال مشکل فشار برگشتی یا مکشی را حل کرده اند. در هودهای قدیمی و آنالوگ، با توجه به اطلاعات تولید کننده باید فشار برگشتی یا مکشی را تخمین زد.

بعضی از وسایل الکترونیکی نه تنها CFM را اندازه می گیرند، بلکه ارتفاع را تصحیح کرده دمای هوای تغذیه را اعلام کرده و برای نرخ های زیاد جریان هوا فشار برگشتی را جبران و اطلاعات خوانده شده را برای دسترسی در آینده ذخیره می کنند.

داده های هودهای جریانی ممکن است آنالوگ یا دیجیتال باشند. هود جریانی انالوگ سریع تر عمل می کند، البته برای هوایی غیر از هوای استاندارد باید چگالی را تصحیح نمود و نمی تواند فشار برگشتی را جبران کند.

هود جریانی دیجیتالی کمی آسته تر است ، اما دقت عالی دارد و می تواند فشار برگشتی را جبران کند. دبی سنج ها گران هستند و باید آنها را به عنوان ابزار دقیق و ظریف در نظر گرفت.

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


نیازمند نیروی متخصص در زمینه ساخت و نصب کانال می باشیم . در صورت تمایل با شماره تلفن های 09122126676 | 02155509685 | 02155509877 تماس حاصل فرمایید.

09122126676

Call Now Buttonتماس با کانال سازی