بلاگ

اتصالات کانال کولر

تهیه الگو در کانال سازی صنعتی

تهیه الگو در کانال سازی صنعتی

 

برای تهیه الگوی در کانال سازی صنعتی سمت شماره 1:

تهیه الگو در کانال سازی صنعتی به شرح زیر می باشد:

 • ابتدا مثلث طول حقیقی را ترسیم می کنیم تا بتواند طول حقیقی خط مرکزی کانال سازی (KL) از سمت 1 را که در شکل 4 مشخص شده است، پیدا کنید. از آن جایی که این اتصال ½ 6 اینچی است، ارتفاع مثلث طول حقیقی ½ 6 اینچ خواهد بود. از آن جایی که این تکه دارای شیب 1 اینچ است، روی مثلث ططول حقیقی به اندازه 1 اینچ جدا کنید.ضلع سوم این مثلث طول حقیقی پاره خط KL می باشد. با اتدازه گیری روی مثلث این طول برابر 9/16 6 اینچ خواهد بود.

 • برای تهیه الگو در کانال سازی صنعتی، خطی به طول 11 اینچ در قاعده رسم کنید. این خط DC است که در نمای پلان دیده می شود (شکل 4). دقت کنید که حرف D روی گوشه سمت چپ پاره خط مشخص شده است، چون شما می خواهید که سمت داخل الگو را ببینید.

 • از نقطه D یک خط عمود به سمت بالا رسم کنید تا معیاری برای اندازه گیری باشد

 • خطی به موازات خط DCو در ارتفاع 9/16 6 اینچ بالای آن رسم کنید (طول حقیقی تکه شماره1)

 • به اندازه 1 اینچ از خط عمود اندازه گیری کنید تا نقطه H مشخص شود چون که شماره 3 به میزان 1 اینچ شیب دارد

 

الگوی چهار تیکه

 • از نقطه H فاصله 7 اینچ را مشخص کنید چون میزان بازشدگی در قسمت بالا از تکه شماره 1 ، 7 اینچ است

 • با ترسیم خطوط DH و CG الگوی خود را برای تکه شماره 1 کامل کنید.

در تهیه الگو در کانال سازی صنعتی الگوی خود را به صورتی که نشان داده شده، علامت گذاری کنید تا به شما کمک کند که همه چیز با نظم و ترتیب خاص انجام شود. موارد زیر را علامت گذاری کنید:

 • تکه شماره 1

 • داخل

 • ابعاد بازشدگی بالا و پایین

 • علامت X در نزدیکی خط DH و علامت XX نزدیک خط CG (شما به زودی خواهید دید که چگونه این علامت ها به شما کمک خواهند کرد تا گوشه های بالا را با همدیگر طراز کنید)

تهیه الگو در کانال سازی صنعتی در کار واقعی در کارگاه، شما نمای پلان نخواهید داشت تا از روی آن کار کنید. و به محض این که نحوه کار را یاد گرفتید ، به حروف احتیاجی نخواهد داشت.آن ها تنها بخشی از فرایند آموزش هستند. تنها چیزی که شما در کارگاه خواهید داشت، مدل کارگاهی یا طرح اولیه است که از روی آن کار خود را انجام دهید مانند آن چه در شکل (6) نشان داده شده است.

 

با افزایش تجربه این تنها چیزی است که شما لازم خواهید داشت. اگر شما در تجسم اتصال مشکل دارید، یک طرح اولیه و کلی از نمای پلان تهیه کنید و گوشه های آن را با حروف مشخص کنید

الگوی کارگاهی

تهیه الگو در کانال سازی صنعتی تکه شماره 2:

الگوی تکه شماره 2 را نیز مانند الگوی تکه شماره 1 تهیه کنید (شکل 5)

 • ابتدا مثلث طول حقیقی را رسم کنید تا طول واقعی پاره خط MN به دست آید. محاسبات نشان می دهد که تکه شماره 2 به میزان 2″ شیب دارد:

9″-(6″+1″)=2″

ضلع سوم مثلث طول حقیقی طول واقعی پاره خط MN خواهد بود (که به وسیله اندازه گیری این طول برابر اینچ است) (شکل 58)

 • برای شروع ترسیم الگو، ابتدا قاعده تکه 2 به طول 11 اینچ را رسم کنید (پاره خط AB)

B در گوشه سمت چپ قرار می گیرد تا سمت داخل الگو به سوی بالا باشد.

 • یک خط عمود از نقطه B به سمت بالا رسم کنید تا مبدایی برای اندازه گیری داشته باشید.

 • خطی به موازات خط BA و در ارتفاع ¾ 6 اینچ از آن رسم کنید (طول حقیقی تکه شماره2).

 • به میزان 3 اینچ از خط عمودی که رسم کرده اید فاصله بگیرید تا نقطه F مشخص شود، چون تکه شماره 4 دارای شیبی به اندازه 3 اینچ است:

11″ – (7″+1″)=3″

از نقطه F، به میزان 7 اینچ جدا کنید تا نقطه E مشخص شود، چون میزان بازشدگی در قسمت بالا 7 اینچ است.

 • خطوط BF و AE را ترسیم کنید تا الگوی شما تکمیل شود. (شکل 58)

لقی مجاز برای درز اتصال و اتصالات را در نظر بگیرید. الگو را علامت گذاری کنید.

علامت xxx را نزدیک خط BF و علامت xxxx را نزدیک خط AE مشخص کنید

تهیه الگو در کانال سازی صنعتی تکه های 3 و 4

الگوی تکه شماره 3 (شکل 5C) و شماره 4 (شکل 5D) به طریق مشابه ترسیم می شوند. علامت X را به شیوه ای که نشان داده شده است مشخص کنید.

 

بررسی الگو

شما در الگوی خود و در گوشه ها حروف نخواهید داشت (آن ها صرفا برای توضیح و آموزش مورد استفاده قرار گرفتند)، پس از علامت X در لبه ها استفاده کنید تا بررسی کنید که آیا لبه ها به درستی با یکدیگر جفت می شوند یا نه:

 • علامت X روی لبه DH از تکه شماره 1 مشخص شد و همین طور لبه DH از تکه شماره 3 این دو لبه باید با یکدیگر جفت شوند. این دو لبه برای این که با هم جفت شوند باید طول یکسانی داشته باشند. اگر این طور نباشد یکی از الگوها اشتباه است.

 • لبه های CG از تکه شماره 1 و تکه شماره 4 با علامت XX مشخص شده است. بررسی کنید که آیا این دو لبه طول یکسانی دارند یا نه.

 • لبه های BF و AE را نیز به روش مشابه بررسی کنید.

هم چنین علامت x کمک می کند تا از بروز اشتباه حین مونتاژ اتصال پیش گیری شود.

دو لبه با علامت xxxx باید با همدیگر مونتاژ شوند، دو لبه با علامت xxx نیز باید با هم مونتاژ شوند و به همین صورت تا انتها

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


نیازمند نیروی متخصص در زمینه ساخت و نصب کانال می باشیم . در صورت تمایل با شماره تلفن های 09122126676 | 02155509685 | 02155509877 تماس حاصل فرمایید.

09122126676

Call Now Buttonتماس با کانال سازی