بلاگ

کانال کولر

ساخت اتصالات کانال کولر

کانال کولر

در این مقاله سعی داریم طراحی انواع اتصالات کانال کولر را توضیح دهیم. اتصالات به بخش های زیر تقسیم می شوند

اتصال  S & drive (کشویی) در کانال کولر:

اتصال کشویی (S & D) از دو گیره تشکیل شده است:

  • لغزنده s شکل که معمولا در سمتی از کانال کولر که پهن تر است ، می لغزد.

این اتصال مانع از جدا شدن دو تکه کانال کولر از همدیگر می شود. برای کانال ساز های عریض تر (حدود 18 اینچ به بالا) ، لغزنده s شکل همراه با یک حلقه تقویت کننده (stiffener) ساخته می شود تا از شکم دادن کانال کولر جلوگیری کند.

  • اتصال کشویی روی لبه های قلاب شکل که روی کانال کولر ایجاد شده می لغزد. این اتصال مانع از جدا شدن دو تکه کانال کولر از هم می شود. این اتصال معمولا در سمتی از کانال کولر که کوچک تر است استفاده می شود تا طولی که باید توسط چکش بلغزد کوتاه تر شود.

برای ایجاد یک اتصال توسط s&drive (لغزنده S شکل و اتصال کشویی) ، لغزنده s شکل در یک انتهای کانال کولر قرار میگیرد. سپس تکه دیگر کانال کولر با لغزش در محل خود قرار میگیرد

اتصال کشویی نیز روی لبه های قلاب شکل کانال کولر می لغزد.معمولا طول این لغزنده را یک اینچ بیشتر از طول آن سمت از کانال کولر قرار گرفته، میگیرند تا از هر لبه انتهایی به اندازه اینچ اضافه داشته باشد. این طول اضافه توسط چکش به گوشه ها کوبیده شده تا اتصال نتواند در جای خود بلغزد یا خارج شود و مهم تر این که مانع از نشت هوا از محل اتصال می گردد.

اتصالات کشویی و لغزنده S شکل در ابعاد کوچک کانال ها، کارایی بهتری دارند. برای کانال کولر با پهنای 18 به بالا، این اتصال به سختی می لغزد. همچنین نشتی هوا از این اتصال بیش تر از اتصال فلنجی (TDC) است. گاهی اوقات مشخصات پروژه درزبندی اتصالات کشویی توسط درزبندها را اجباری می کند

اتصال فلنجی:

اتصالات فلنجی اتصالات از پیش ساخته شده ای است که بسته به نوع سازنده، در اشکال و طراحی های مختلف موجود است. بعضی از اتصالات در قسمت های صاف و مستقیم کانال کولر قرار میگیرند. بعضی دیگر توسط ماشین آلات شکل دهی در کارگاه شکل خاصی به خود می گیرند. تمام این نوع ها دارای واشر بین فلنچ ها است و روش خاص خود را برای اتصال گوشه ها دارند گوشه ها توسط پیچ یا قلاب متصل می شوند.

این اتصال باعث کاهش زمان نصب می شود و اگر به درستی نصب شوند، نشت هوا از آن ها حداقل است.

اتصال قفل شونده از داخل:

هنگامی که از یک سمت بزرگ کانال کولر، یک کانال چهارگوش کوچک منشعب شود،از اتصال قفل شونده از داخل استفاده می شود.(این یک انشعاب سریع و بدون Take off است.م). آن قسمت از اتصال که داخل کانال کولر بزرگتر می شود به گونه ای بریده می شود که لبه ها دارای اندازه ¾ اینچ باشند. اندازه کوچک باعث می شود تا راحت تر بتوان آن را به کانال کولر محکم کرد، چون شما باید به داخل این اتصال دسترسی پیدا کنید تا با چکش بتوانید آن را بکوبید. سایز انشعاب به ندرت بیش تر از 6 اینچ است تا به راحتی بتوان به داخل دسترسی پیدا کرد.

اتصالی که از کانال کولر بزرگ گرفته شده یک اتصال 90درجه عمود بر کانال کولر اصلی است. اما بیش تر این نوع انشعاب منحنی شکل است که شعاع گلویی آن 6 اینچ به بالا است. اشنعابات منحنی شکل باعث آشفتگی کم تر در جریان می شود

 

اتصال کانال کولر

اتصالات کانال های مدور:

اتصال متداول در کانال های مدور اتصال نر و مادگی است اتصالی که لبه یک کانال کولر چین دار بوده و داخل لبه کانال می شود.م)

به هر حال گاهی از اتصالات لب به لب و اتصال لب به لب انعطاف پذیر نیز استفاده می شود.

اتصال پیتسبورگ:

در کانال کولر هایی که دارای طول اتصال طویل هستند، از اتصال پیتسبورگ استفاده می شود. لقی مجازی که برای کانال بلند در نظر گرفته شده است به صورت یک زاویه 90درجه خم می شود و اتصال پیتسبورگ نیز در لبه دیگر کانال کولر شکل داده می شود. خم 90 درجه ایجاد شده داخل قفل پیتسبورگ قرار می گیرد و لبه این اتصال کاملا محکم می شود

لقی مجاز برای لبه کانال که در قفل و پیتسبورگ قرار می گیرد برابر ¼ اینچ می باشد. لقی مجاز برای قفل پیتسبورگ نیز 1 اینچ است اما همیشه به مقدار مختصری تغییر می کند. (از 1 اینچ تا ½ اینچ) که این تغییر بستگی به دستگاه شکل دهنده پیتسبورگ دارد. هر وقت که در یک کارگاه جدید مشغول به کار می شود از لقی های مجاز مورد استفاده در آن کارگاه کسب اطلاع کنید.

لقی های مجاز:

اکثر الگوهای موجود در این صنعت بدون در نظر گرفتن لقی مجاز برای اتصالات و لبه ها ترسیم شده است.چون تمرکز روی اصول اولیه الگوها است. اما برای یک الگوی واقعی لقی های مجاز باید به الگو افزوده شوند. لقی های مجاز و فاق ها از یک منطقه به منطقه دیگر و از یک کارگاه به کارگاه دیگر متفاوت است.

مقدار زیر لقی های مجاز برای اتصال پیتسبورگ است.

  • قفل پیتسبورگ – 1 اینچ اضافه کنید (می تواند از 1 اینچ تا ½ اینچ متغیر باشد)

  • لبه ای که داخل قفل پیتسبورگ قرار می گیرد- ¼ اینچ برای کانال مستقیم و 3/16 اینچ برای کانال ساز مدور اضافه کنید.

ساخت اتصالات کانال کولر

درز اتصال ها و اتصالات کانال ها

اتصالات کانال ها برای متصل کردن دو تکه از کانال استفاده می شود. درز اتصال برای اتصال لبه پهن کانال استفاده می شود.

اتصالات کانال سازی و درز اتصال ها مهمترین بخش در تهیه الگو هستند چون باید برای آن ها لقی مجاز در نظر گرفت و به الگو افزود. همچنین نوع اتصال تعیین کننده نحوه ایجاد فاق در گوشه های الگو است.

 

اتصالات کانال کولر

اتصالات عرضی کانال:

دو تکه از یک کانال توسط اتصالات عرضی به یکدیگر متصل می شوند. این اصطلاح را با نوع مشابه آن اشتباه نگیرید:

  • اتصالات عرضی کانال کولر یک عبارت کلی است که بیانگر تمام روش هایی است که دو کانال چهار گوش به همدیگر متصل شوند

  • متصل کننده های عرضی کانال کولر (که اصطلاحا TDC گفته می شود) بیانگر یک نوع خاص از اتصال است که توسط سازندگان مختلف ساخته می شود.

اکثر کانال های چهار گوش یا توسط اتصال s&drive (کشویی) یا اتصال TDC (فلنجی) به یکدیگر متصل می شود. اتصالات کشویی در کاربردهای مسکونی و گاهی اوقات کانال های کوچک تر در کاربرد های تجاری استفاده می شود. اتصال TDC یا اعدادی که در زیر مشاهده می کنید لقی های مجاز متداول برای اتصالات است.

  • اتصال لغزنده s شکل و کشویی_ ½ اینچ اضافه کنید.

  • اتصال فلنجی شکل داده شده توسط ماشین_لقی مجاز مطابق دستگاه ساخت و سازنده.

  • اتصال فلنجی لب به لب_لقی مجازی در نظر گرفته نمی شود

اگر از اتصال فلنجی برای متصل کردن تکه های کانال کشی کولر که مدور یا شیب دار هستند استفاده می کنید(مانند زانویی و دو خم)، باید آن قسمت از کانال، دارای تکه ای صاف و مستقیم باشد تا اتصال فلنجی را بتوان نصب کرد. این بدان معنی است که بخشی از الگوی پایه شما باید صاف و مستقیم باشد نه منحنی و زاویه دار . اکثر اتصالات فلنجی به طول مستقیمی به اندازه ½ 1 اینچ جهت نصب نیازمند هستند

اما اگر از اتصال فلنجی جدیدی استفاده می کنید، همیشه از طول مستقیم مورد نیاز آن اتصال، کسب اطلاع کنید.

یک اتصال فلنجی فرو رونده را نشان می دهد. طول تمام شده برای این نوع زانویی از لبه لفز در محل اتصال حساب می شود، به اندازه های 8 اینچ و ½ 6 اینچ روی نقشه توجه کنید. نقشه رسم شده برای این زانویی گلویی 8 اینچ را الزامی کرده است. چون ½ اینچ در هر انتها باید مستقیم و صاف باشد طول واقعی شعاع گلویی برابر ½ 6 اینچ می باشد. این  نکته بسیار مهم است، چون در بسیاری از کارها طول نهایی و تمام شده کانال حایز اهمیت است.

لقی های مجاز قفل پیتسبورگ به اندازه ½ 1 اینچ به سمت عقب در قسمت های گلویی، پاشنه و سطح جانبی کوتاه می شود تا با اتصال فلنجی تداخل نداشته باشد

شیار زنی:

اتصالات مختلف، نحوه شیارزنی متفاوتی نیز دارند. شیار زنی در کارگاه های مختلف در کارگاه های مختلف نیز به روش های متفاوتی انجام می گیرد. شکل های 11 تا 17 روش های گوناگون شیارزنی را نشان می دهد.

 یک روش متداول شیارزنی برای اتصالات، پیتسبورگ و کوشی است. زاویه شیار حدود 60 درجه است. این زاویه باعث می شود تا اتصال پیتسبورگ با اتصال کشویی یا s شکل لغزنده تداخل نداشته باشد. همچنین این زاویه کمک می کند تا اتصال کشویی نیز بهتر بلغزد. انتهای این شیار روی خط خم قرار میگیرد. خطوط خم در این  جا با خط چین نمایش داده شده است اما در کارهای اجرایی، این خطوط به ندرت نمایش داده می شود

یک روش دیگر برای شیارزنی اتصالات پیتسبورگ، لغزند s شکل و کشویی نشان داده شده است

در این روش شیار ها عمیق تر و حتی پایین تر از خط تا بریده می شوند. بعضی از کارگاه ها این روش را ترجیح می هند چون اتصال کشویی راحت تر حرکت می کند.

اتصالات کانال کولر

اما این روش باعث افزایش نشت هوا می شود و در خاتمه کار اتصال را باید درزبندی کرد.

یک روش متداول برای شیار زنی و نمایش لقی های مجاز برای یک کانال کشی کولر مستقیم را نشان می دهد که از اتصال پیتسبورگ و کشویی استفاده می کند. طول نهایی و تمام شده کانال از خطوط خم حساب می شود. لقی های مجازی که برای اتصال کشویی در دو انتها در نظر گرفته شده است 1 اینچ به کل طول، افزوده است.

بنابر این اگر کانال از یک ورق به طول 36 اینچ ساخته شود، طول نهایی و تمام شده آن 35 اینچ خواهد بود.

یک روش متداول شیارزنی برای اتصال کشویی در زانویی کانال می باشد. دقت کنید که لبه کانال که در این اتصال قرار می گیرد، برابر 3/16 اینچ است. این فاصله از ¼ اینچ که در کانال های مستقیم استفاده می شود، کم تر است چون هنگامی که یک زانویی 90درجه ساخته می شود قسمتی از فلز کشیده شده و قسمت دیگر آن فشرده می شود. طول تمام شده زانویی از خطوط تا زانویی محاسبه می شود.

یک روش شیارزنی برای کانال های مستقیم که از اتصال پیتسبورگ و اتصال فلنجی فروزنده استفاده نی شود که لقی مجاز برای اتصال فلنجی پیتسبورگ به اندازه ½ اینچ به سمت عقب شیار زده شده است تا اتصال فلنجی بتواند نصب شود.

لقی مجاز و طول مستقیم مورد نیاز برای نصب اتصال فلنجی در یک دو خم را میتوان ترسیم کرد. در نقشه ترسیم شده طول کل را برابر 21 اینچ قرار می دهیم. چون به اندازه ½ اینچ به هر انتها افزوده شده تا طول مستقیم مورد نیاز برای نصب اتصال فلنجی تهیه شود ولی طول قسمت s  شکل دو خم برابر 18 اینچ است.

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


نیازمند نیروی متخصص در زمینه ساخت و نصب کانال می باشیم . در صورت تمایل با شماره تلفن های 09122126676 | 02155509685 | 02155509877 تماس حاصل فرمایید.

09122126676

Call Now Buttonتماس با کانال سازی